SIPO menn

Disse er et utvalg Sipo-menn som var stasjonert i Veiten 3. under andre verdenskrig, og spilte avgjørende roller i den urett som fant sted der.

gerhard flesch

Gerhard Flesch, (8.10.1909-28.2.1948)

Utdannet jurist i 1936, Regierungsrat og SS-Sturmbannführer.  Første organisator og sjef for Sipo i Bergen. Kom til byen i slutten av april 1940 og var her til han ble forflyttet til Trondheim 11.oktober 1941. Betegnet av alle som en ærgjerrig og usympatisk skikkelse, tok personlig del i tortur og generell mishandling av arresterte nordmenn. Innførte et skrekkvelde i Trondheim og omgivelser og ble dødsdømt. Henrettet på Kristiansten festning i 1948.

blomberg i telavåg

 Hans Wilhelm Blomberg, (27.9.1906-10.1.1946)

Over er Blomberg fotografert på Telavåg ved siden av Reichskommissar av Norge, Josef Terboven (med solbriller) på sin høyre side.

Blomberg var jurist; Oberregierungsrat i 1943 og SS-Sturmbannführer i 1944. Han etterfulgte Flesch i stillingen i oktober 1941. Kom fra stillingen som Sipo-sjef i Tromsø og ble i Bergen til midten av 1944. Avansement til sjef for Sipo i Hamburg. Ansvarlig for en rekke dødsdommer der i 1945. Førte i Bergen en tilbaketrukket tilværelse som førte til kritikk fra Oslo. Arrestert av britene i Bremen og anklaget for henrettelsene av et norsk-britisk MTB-mannskap i 1943 på Ulven. Dødsfømt av britisk militærrett i Oslo og henrettet på Akershus festning i januar 1946.

På denne linken fra Digitalarkivet er det mulig å lese den orginale avskriften av dødsdommen til Hans Blomberg:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=blomberg

 

Ernst Weimann

Ernst Weimann:  Født 5.8.1906 i Plettenberg, Tyskland.

Oberregierungsrat og Dr.juris. Kom till Bergen fra Trieste sommeren 1944 og ble tredje og siste Kommandeur der Sipo und des SD. Formaljurist og akademiker, med en vennlig opptreden men delte ut tillatelser til tortur og mishandling uten å nøle. For dette fikk han dødsdom i retten i Bergen, men ble med en stemmes overvekt benådet i Høyesterett til livsvarig fengsel. Utvist 31.10.1953.

Fangekortet for Ernst Weimann fra Espeland fangeleier etter krigen:

Ernst Weimann 1

Ernst Weimann 2 (1)

 

johann Arndt

Johann Arndt: Født 25.4.1911.

SS-Hauptscharführer og Kriminaloberassistent. Arndt var saksbehandler for mange nordmenn i fangenskap. Kom til Bergen 17.12.1941 og ble her resten av krigen. En bokstavelig talt livsfarlig mann, fordi han så på tortur «som nødvendig arbeid». Han deltok i de fleste alvorlige mishandlinger, også de med døden til følge. Ble dødsdømt av Gulating Lagmannsrett 13.9.1946, anket (kunne bevise visse feil i påtalemaktens anklageliste) og endt opp med livsvarig tvangsarbeid. Utvist fra landet 31.10.1953.

Fangekortet for Johan Arndt fra Espeland Fangeleir etter krigen:

Johan Arndt 1

Johan Arndt 2

Willi August Kesting

Willi August Kesting (28.1.1908-8.8.1946)

SS-Sturmscharführer og Kriminalsekretär i Bergen fra november 1941. Den uten tvil verste torturisten i Bergen. Slo hardt og treffsikkert fra første anledning, dvs.allerede ved arrestasjon. Ble anklaget for om lag hundre alvorlige tilfeller av grov mishandling, hvor det forekom med sikkerhet 6 dødsfall som resultat av dette. Hadde sterke trekk av sadisme. Henrettet på Sverresborg i august 1946.

Ludwig Runzheimer

Ludwig Runzheimer (28.7.1912-6.7.1946).

SS-Oberscharführer og Kriminalassistent ved Gestapo-avdelingen fra han kom hit i september 1944. Deltok i en mengde tilfeller av tortur, men ble 1.mars 1945 forflyttet til Espeland leir pga en straffesak som han hadde på seg fra Tyskland. Weimann ønsket ikke å ha en kriminelt belastet mann som saksbehandler hos seg og sendte ham til sikkerhetspolitiets egen fangeleir. Her slo Runzheimer seg skikkelig løs og skapte et levende mareritt for fangene der. Som forventet ble han dødsdømt, anket ikke og ble skutt på Sverresborg 6.7.1946.