Nyheter

ELEVBESØK I VEITEN
Torsdag 27.11.14 kl.1300 møtte jeg Nesjla Syros og Anne-Marte Horvik fra Bergen PrivateGymnas etter avtale utenfor Ole Bulls Plass 15.
De møtte presis for en orientering om «Gestapohuset i Bergen». Etter svært kort tid ble det klart at emnet gjaldt Gestapos virksomhet i Bergen. For å gjøre det hele grundig startet vi med
inngangen i Veiten 3 og et besøk i 3.etasje, Her ble det orientert om brukerne av huset fra sommeren 1940, om Dienststelle des Reichskommissar og påvist Dienststellenleiters mest sannsynlige kontor.
Deretter fortsatte vi til 4.etasje via den indre heisen og beså celletrakten med tilstøtende rom, dessuten kastet vi et blikk innover korridoren og med en kort orientering om folkene som
(dengang) holdt til der. Elevene var vel forberedt i emnet og hadde i tillegg forberedt noen adekvate spørsmål som ble best mulig besvart.
Som en del av oppgitt emne, muligens selvvalgt, var en sammenligning mellom Gestapo i Bergen og et (fritt valgt) tjenestested i det øvrige de gang okkuperte Europa. Dette var noe problematisk, fordi det ikke foreligger tilbørlig skrevet litteratur om emnet.
Forhørsmetoder og -midler ble gjennomgått. Cellebesøket gjorde inntrykk. På spørsmål om å få en kopi av den oppgaven de skulle innlevere mindre enn 14 dager senere, ble det besvart at
foredraget skulle holdes muntlig. Orienteringen ble for øvrig tatt opp på bånd (video?). Etter 90 minutter var det hele over, elevene takket pent for seg og lød fornøyd.

Knut Harald