Bakgrunn

Gestapomuséets Foreningen har inngått intensjonsavtale med Veiten 3 AS under Bergen Næringsråd – som eier Veiten 3 – med formål om å etablere et museum i de opprinnelige lokalene av GESTAPO i 4. etasje. Disse er stort sett bevart slik de var under siste krig. Målet er å bringe alt tilbake til en mest mulig «autentisk» stand og ellers gjøre lokalene klare for utstillinger og museumsformål. Foreningen håper at dette vil bli et viktig sted som mange kan besøke for å få et innblikk i de grusomme handlinger som ble begått av det tyske GESTAPO mot norske motstandsfolk. Museet vil bli lagt opp profesjonelt og moderne slik at skoleklasser og et stor antall besøkende kan finne veien til lokalene og få et mest mulig realistisk bilde av hva som foregikk der.

Tegningen over er en første skisse slik planene for museet er pr dags dato.

 

Her står en tysk soldat og vokter inngangen til Veiten 3 der de norske patriotene ble ført inn til forhør i 4. og 5. etasje.

I de hektiske dagene etter at freden brøt løs foretok politifolk og andre beslag i de forhatte kontorene i 4. og 5. etasje i Veiten 3. Gestapofolkene hadde forlengst rømt sørover i fylket der de etter krot tid ble tatt og arrestert.