Sommerhilsen til alle

Til Gestapomuseets medlemmer og de gode givere som har bidratt til uvurderlig støtte for Gestapomuseets opprettelse.

Mange er nå i ferd med å gå inn i feriemodus og jeg har behov for å gi en kort orientering om situasjonen.

Bruksendring og start på byggingen av museet.
På grunn av forsinket av søknadsbehandling i Bergen kommune (de hadde oversett vår søknad) dro det lenge ut med at vi endelig fikk godkjent bruksendring for lokalene i Veiten 3,  4de etasje fra «lager» til museumsformål. Takket være arkitekt Nina Pettersen og dem hun brukte som konsulenter og støttespillere, gikk dette endelig igjennom.

Dermed ble det klart for å sette i gang med nytt el-opplegg, nye dører, nye låser, og tilpasning av de digitale hjelpemidlene som firmaet Bright skal installere. Sindre Johansen hos Odfjell eiendom har også vært meget viktig med innleiing av firma for to nye branndører og himlinger i noen av takene.

Dette skjedde i denne uken.

Gita var det faste støttepunkt for oss i denne tiden og hun meldte i dag at nå er det meste i gang og blir ferdig før fellesferien. Samtidig med jobbing mot både bruksendring og utflytting fra våre klokaler, har hun hatt flere omvisning. Men nå er strømmen tatt og det blir en puste-periode fremover med besøk. Flott Gita!

Når de siste byggearbeidene er ferdige, vil Kenneth Blomholm og hans mannskap fra Bergen kommunes Bygg avdeling, gjøre ferdig de siste malerarbeider, snekkerabeider, murpuss og rørarbeid. Det teamet har vært enestående i over tre år!!

Når dette også er på plass, vil vi ha den andre nedvask fra det vaskebyrået vi bruker.

Da skal det være klart til at de første digitale installasjoner kan settes opp og at vi kan begynne å prøve ut hvordan de fungere i våre lokaler.

Plankomiteen som har bestått Tore-Jan Ropeid, Helge Kaurin Nilsen, Gita, Øyvind- Harald Bolstad (til før Påske) og meg. Vi har jobbet i tett kontakt med Anne Aspen som er hovedansvarlig for utstillingene. Våre utfordringer er mange, men en viktig balanse er å se for seg at museet skal ha en museal del  (særlig cellene og cellegangen – «analog» heter det nå) og en digital del som fortelle historien om hva som skjedde.

Vi har konservert og etablert cellene stort sett slik som de var under krigen, men med nye dører (en dør i Bjørn West museet i Matre jobber vi med å få tilbake, samt noen dør-lister fra Espeland fangeleir) kikkehull og slåer. Vi er i tvil om noen av celleveggen skal beskyttes av plexiglass for å hindre at skrift/merker i veggene etter fangene skal ødelegges/forvitres?

Innholdet i museet har vi drøftet i detalj og vi vil at det skal vise konsekvensen av nazismens ideologi: «ondskapens kjerne i kontrast mot det humanistiske menneskesyn». Videre søker vi et overordnet motto for deler av museet: «Motstand nytter – men det koster (dyrt?)». Her er det viktig å slipe de korte formuleringene så de reflektere hva som faktisk foregikk og hva man trodde på.

Ellers vil den digitale delen bli fylt med mange innslag som skal formidle det som foregikk i «Skrekkens hus» som det het i en artikkel i BT. Dette jobber vi med og trenger konsulenter og skuespillere for å det få riktig til.

Dere er kanskje kjent med at Kunnskapsdepartementet har bevilget 1 million til Gestapomuseet. Dette kommer etter at Dag Steinfeld hadde forhandlet med Monica Mæland og bl.a. fått organisert et møte i Kunnskapsdepartementet med Tore Sanner hvor også undertegnede delok. Hun kom siden til Bergen og formidlet det glade buskap på forhånd.

I begrunnelsen heter det:
Revidert nasjonalbudsjett
«Ein million til Gestapomuseet i Bergen
Pressemelding | Dato: 12.05.2020
Nr: 96-20
Regjeringa foreslår å gi ein million kroner til Gestapomuseet i Bergen. Pengane skal legge til rette for besøk av elevar der målet er at dei skal lære meir om demokrati og menneskerettar.

– Museet og arbeidet til stiftinga er ei påminning om at vi ikkje må ta fridommen og demokratiet for gitt. Til hausten blir dei nye læreplanane i skulen tekne i bruk. I dei planane er demokrati og medborgarskap sentrale tema. Saman er dette viktige bidrag i arbeidet med å gjere elevar til sjølvstendige og kritiske medborgarar i eit moderne demokrati, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Fangeceller med museumsformål
Gestapomuseet held til i Veiten 3 i Bergen sentrum, der Gestapo hadde kontor og arrest for fangar. Museet er under utvikling, og blir i dag drifta på frivillig basis av Gestapomuseets foreining. Det er planar om opning seinare i år.
– Andre verdskrigen er eit mørkt kapitel i norsk historie, og med åra blir det færre tidsvitne. Difor er det viktig å ha gode arenaer slik som Gestapomuseet i Bergen der ungdom kan lære om historia, men også læra av ho, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
*   Stiftinga Gestapomuseet har slått seg saman med Stiftinga Espeland Fangeleir. Den nye  stiftinga fekk tildelt ein million kroner under budsjettforhandlingane på Stortinget om budsjettet for 2019. Prosjektløyvinga vart vidareført i statsbudsjettet for 2020. Samla vil stiftinga få to millionar kroner i 2020 viss regjeringa får fleirtal for sitt forslag til revidert budsjett for 2020.»

Videre har Kulturdepartementet etter søknad godkjent at Gestapomuseet er bevilget såkalt «gaveforsterkningsmidler». Det utgjør ca 25 % av de gavene som Dag Steinfeld etter en strålende innsats fikk samlet inn fra gode givere. Det utgjør ca 1,2 millioner.
Bergen kommune bevilget også 100.000,- kr til utbygging av museet, samt 51.000,- kr til driften av Gestapomuseet gjennom Gestapomuseets forening.

For 2020 har vi dermed øket bevilgningene til Gestapomuseet med 2.300.000,- kr. Dette kommer i tillegg til de ca. 4.3 millioner kroner som våre givere i 2019 generøst støttet museet med.
Dette lover godt for at vi skal få bygget ut museet og vi håper på åpning i oktober i år (2020).

Millionen fra Kunnskapsdepartementet skal brukes til vår satsing på skolen og formidling av vårt budskap. Derfor er styret i gang med å planlegge det materiale om Gestapomuseet og å legge opp til en strategi for skole-satsingen. Vi vil også få tilsatt en egen person som formidler til å ta på seg disse oppgavene, og styret vil organisere utgivelsen av det skriftlige.

Alt i alt vil 2020 bli et gjennombruddsår for Gestapomuseet i Bergen, men mye gjenstår.

God sommer og vel møtt til høsten

Stein Ugelvik Larsen

Leder Gestapomuseets Forening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *