Til medlemmene i Gestapomuséets Forening og fremtidige medlemmer

Vi nærmer oss slutten på 2020. I dette året feier Norge 75 årsjubileet for frigjøringen. Vi satte alle krefter inn for at Gestapomuséet i Veiten 3 skulle åpnes innen jubileums-årets utgang og var klar den 28.11. til offisiell åpning med statsminister og justisminister mm.

Som dere fikk melding om, så gikk det ikke, og vi måtte avlyse. Vi venter på en ny dato for neste år når statsministeren har tid og når Bergen kommune har fått smitten ned mot null.

Museet fikk vi bygget ferdig til åpningen takket være de generøse gavemidlene som særlig Dag Steinfeld samlet inn. Når tingene endrer seg, vil dere få melding om når dere kan besøke museet for omvisning av Gita o.a.

Ansvarlig for byggingen av Gestapomuséet i Veiten 3 var styret i Gestapomuséet forening, som ble identisk med Plankomiteen for utbyggingen. Plankomiteen har hatt utallige møter og befaringer med drøfting av innhold, tekster, virkemidler og praktiske utfordringer. Gita har hele tiden sørget for koordineringen av fagfolk og befaringer på stedet, samtidig med at hun gjennomførte omvisninger når det lot seg gjøre, mens Cathrine har gitt hjelp med utforming av tekster og EDB innhold. Tor Jan og Helge jobbet intenst med research for å skaffe sikker informasjon til utstillingene. Det var utrolig mye som skulle sjekkes og kontrolleres for at utstillingen skulle være faktisk riktig og gi den rette opplevelse av hva som hadde skjedd i Gestapohuset under 2. verdenskrig. Plankomiteen fortsetter utover i 2021 med å gjøre klar stoffet som skal lagres i Arkivet og databasen for søk på personer i skjermen på gangen. Her vil vi gjerne ha innspill fra medlemmene og andre med stoff om hendelser de vet om og om personer de kjenner, og med eventuelle gaver til museet. Det er viktig at Gestapomuséet hele tiden kan utvikle seg også etter at det først er åpnet.

På siste styremøte fastsatte vi dato for Årsmøtet i Gesatpomuseets forening til onsdag 10. mars kl 18.00 på Festningsmuseet Koengen. Foredragsholder blir Sofie Høgestøl som vil snakke om Internasjonal lov bl.a. med vekt på Torturkonvensjonen og internasjonalt praksis med overvåking av tortur i dag. Temaet vil bli nærmere bestemt på nyåret.

Årsmøtets avvikling blir bestemt av corno-restriksjonen i Bergen.

Til slutt vil vi minne om kontingent-innbetalingen til Gestapomuséets forening. Kontingent er 250,- kr pr år.

Frivilligheten er grunnsteinen i museumsarbeidet. Det var foreningen som startet og som har stått for byggingen av museet. Foreningen vil også gi inspirasjon og oppslutning om museet og gjøre det kjent utover i fremtiden. 

Derfor ber vi alle som ikke har betalt for 2021 om å gjøre det til vår nye medlems-konto: 3633 56 36141

De som har betalt etter 1.11.2020 regner vi med å ha betalt for 2021.

Husk også Grasrotmidlene i Norsk tipping. Vårt organisasjonsnummer: 999 537 294, Veiten 3, 5012 Bergen

Da gjenstår ønsket om God Jul og Godt Nytt år til dere alle

Stein Ugelvik Larsen

leder av Gestapomuséets Forening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *