Til våre medlemmer

Vi har mottatt den triste melding om at vårt mangeårige medlem Norvald Bolstad er død. Han var en blid og godmodig person og var aktiv med forskjellige private gjøremål til det siste. Da vi snakket med han på Årsmøtet for to år siden spurte han meg.: «Vet du hvor gammel jeg er?», – nei – «jeg er blitt 94 år», svarte han og spøkte i vei. Slik husker vi han, og sender våre hilsener til den nærmeste familie. Norvald var en flott motstandskjemper som måtte tåle mye tortur da han ble pågrepet av Gestapo og Stapo. Vi lyser fred over ditt minne.

Stein Ugelvik Larsen
leder av Gestapomuséets forening

Slik vil vi huske Norvald Bolstad. Interessert og deltagende. Venner med alle. Her fra Minnesmarkering 9. april 2015. Han holder innlegg på møtet. Ved siden av sitter Helge Kaurin Nilsen. (Foto: Kevin Smilden)